Journal XXL – обяви, бизнес обяви, бизнес контакти, портал за обяви

journalXXL.com als Startseite festlegen >>


Бърз старт
Започнете сега с безплатна обява:
Публикувайте обявата - поместете я онлайн с цена от 0,- €
Публикувайте молбата - лесно и безплатно!
Търсещи агенти - при подходящи предложения ще Ви информираме с E-Mail.
Започнете сега

Нашите партньори
Maschinentechnik
Fachzeitschrift für Industrie, Bau, Kommunal, Messeberichten, Händlerverzeichnis, Vorschau etc.
http://www.maschinen-technik.net

Sitemap Заявки бизнес обяви

Строителство
         Конкурси, търгове (строителни проекти, реновиране...)
                 Строителен обект
                 Строителен обект
                 Бизнес-сгради
                 Занаятчийски услуги
                 Промишлени сгради
                 Списък на работите
                 Обществени сгради
                 Реновиране на жилища и сгради
                 Бюлетин за обществени поръчки
                 Жилищни сгради
         Услуги (офис-услуги, администриране на сгради, обслужване на клиенти, обучения, преводи...)
                 Работи по събаряне на сгради, строителни работи, земни работи
                 Обслужване - отчетност, калкулации
                 Посредничество на пазара на труда, посредничество за човешки ресурси
                 Архитектурни услуги, услуги от инженерно бюро
                 Строителни консултации
                 Саниране на бетон, саниране на стени
                 Образование (обществено, културно, научно подпомагане)
                 Противопожарна защита
                 Трошачни работи, работи по рециклиране, работи по пресяване
                 Офис услуги
                 Счетоводство, данъчни консултации
                 Обучения
                 Услуги с контейнери
                 Работи по покриви
                 Електронна обработка на информацията, ИТ сервизни услуги
                 Закупуване, снабдяване, организация
                 Пестене на енергия, икономия на разходи
                 Изнасяне на стари вещи, изнасяне на обзавеждането на домакинства
                 Отвеждане на отпадъци, рециклиране, саниране
                 Фасадни работи
                 Щети от влага, работи по подсушаване, отстраняване на щети от вода
                 Финансови услуги
                 Работи по поставяне на плочки, работи по поставяне на плочи, работи по изработване на мозайки
                 Повишаване на квалификацията
                 Проекти за насърчаване, транспортни съоръжения
                 Изпълнение, възлагане на външен изпълнител
                 Градински работи, работи по ландшафта
                 Даване на скелета под наем
                 Стъкларски работи, работи по прозорци, работи по жалузи, работи по врати
                 Занаятчия
                 Изработване, производство, консултации и продажби на крайни продукти
                 Работи по отоплителни инсталации, работи по климатична техника, работи по санитарни устройства
                 Работи по дървообработка, строителни дърводелски работи, мебелни дърводелски работи
                 Защита на дървесина, защита на сгради
                 Недвижими имоти - сервиз, недвижими имоти - администрация
                 Информационни служби
                 Вътрешни довършителни работи, работи по изграждане на стълбища
                 Поддръжка, модернизация
                 Работи по изграждане на канали, работи по изработване на паважи, работи по пътища, пътностроителни работи
                 Работа с метачни машини, снегопочистване
                 Ядкови сондажи
                 Отдел за обслужване на клиентите
                 Логистика, поддържане на складове
                 Бояджийски работи, работи по лакиране, тапетаджийски работи
                 Маркетинг, комуникация
                 Бояджийски работи, работи по лакиране, тапетаджийски работи
                 Изграждане на съоръжения за панаири
                 Монтажни работи
                 Спешни звена
                 Работи по паркетни настилки, работи по мокетни настилки
                 Консултации по човешки ресурси
                 Планиране, проектиране
                 Проверка и изпитване на продукти, сертифициране на продукти
                 Мазачески работи
                 Работи по обзавеждане на помещения
                 Услуги по почистване, почистване на сгради
                 Реновиране на жилища и сгради
                 Ремонти, работилници и сервизи
                 Екпертно дело, експертиза
                 Охранителни услуги, Security Service
                 Слънчева енергия, фотоволтаика
                 Други
                 Други занаятчийски услуги
                 Шлосерски работи
                 Заваръчни работи
                 Струйни работи
                 Пренасяне, превози
                 Transporte, Kurierdienste
                 Transporte, Plane / Pritsche
                 Transporte, Sammelgut
                 Transporte, Schwertransporte Tieflader
                 Работи сухо строителство
                 Фирмена консултация
                 Писмени преводи
                 Даване на вещи под наем, даване под наем
                 Посредничество за рекламни площи, за места за реклама
                 Сервиз по доставка на стоки, куриери
                 Продажбен сервиз
                 Топлоизолация
         Недвижими имоти (следващи наематели, продажба, даване под наем...)
                 Обекти на изложение, примерни проекти
                 Следващ наемател
                 Следващ арендатор
                 Продажба на селски къщи
                 Продажба на селски дворове
                 Продажба на строителен терен
                 Продажба на замъци, исторически имения, дворци
                 Продажба на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Продажба на имения, вили
                 Продажба на собствени ловни участъци
                 Продажба на ферми, селски имения, хасиенди, ранча
                 Продажба на ваканционни къщи
                 Продажба на ваканционни жилища
                 Продажба на рибарници, на рибни езера
                 Продажба на горски участъци
                 Продажба на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Продажба на терени и райони за стопанска дейност
                 Продажба на терени за голф
                 Продажба на селскостопански дворове
                 Продажба на халета, складове, логистични площи
                 Продажба на хотели, заведения, ресторанти
                 Продажба на къщи
                 Продажба на смесени обекти
                 Продажба на мелници
                 Продажба на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Продажба на хиподруми и на съоръжения за езда
                 Продажба на лозя
                 Продажба на жилища
                 Даване под наем на селски къщи
                 Даване под наем на селски дворове
                 Даване под наем на строителен терен
                 Даване под наем на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Даване под наем на имения, вили
                 Даване под наем на къщи за почивка
                 Даване под наем на жилища за почивка
                 Даване под наем на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Даване под наем на селскостопански дворове
                 Даване под наем на халета, складове, логистични площи
                 Даване под наем на хотели, заведения, ресторанти
                 Даване под наем на къщи
                 Даване под наем на смесени обекти
                 Даване под наем на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Даване под наем на рекламни площи, на места за реклама
                 Даване на жилища под наем
                 Даване по аренда на замъци, исторически имения, дворци
                 Даване под аренда на покривни площи, стенни площи
                 Даване под аренда на собствени ловни участъци
                 Даване под аренда на ферми, имения, хасиенди, ранча
                 Даване под аренда на рибарници и рибни езера
                 Даване на горски участъци под аренда
                 Даване под наем на терени за стопанска дейност
                 Даване на голф-игрища под аренда
                 Даване на мелници под аренда
                 Даване под аренда на хиподруми и съоръжения за езда
                 Даване на лозя под аренда
                 Живеене под наем (мебелирани стаи)
                 Принудителни публични продани
         Капиталов пазар (участия, финансирания, инвеститори...)
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Финансиране
                 Франчайзинг
                 Инвестиране
                 Капиталовложения, вложения на печалби
                 Концесионер
                 Кредити, застраховки
                 Лицензи
         Свободни работни места (занаятчии, инженери, техници...)
                 Универсален занаятчия
                 Архитект
                 Асфалтаджия
                 Инструктор
                 Обучаем, практикант, стажант
                 Строителен отчетник
                 Строителен биолог
                 Строителен електротехник
                 Оператор на строителни устройства
                 Специалист по строителни калкулации
                 Строителен контрольор
                 Строителен тенекеджия
                 Технически ръководител (в строителството)
                 Водач на строителни машини
                 Строителен експерт
                 Механик - строителни машини
                 Чистач в строителството (почистване на сгради)
                 Строителен каменоделец
                 Специалист по проверка и изпитване на строителни материали
                 Строителен шлосер
                 Работник - нанасяне на покрития на сгради и обекти
                 Строителен чертожник
                 Строителен дърводелец
                 Консултант, работещ извън централния офис на фирмата (напр. във филиал)
                 Консултант, работещ във фирмата
                 Строител - готови бетонни елементи
                 Специалист по саниране с бетон
                 Строител - бетон и стоманобетон
                 Ръководител на предприятие
                 Техник в предприятие
                 Работник подови настилки (плочки, ламинат, паркет, мокети)
                 Специалист по изграждане на кладенци
                 Счетоводител, специалист по контролинг
                 Офис администратор
                 Сътрудници за колцентрове
                 Специалист по изолации на покриви
                 Работник по покриви
                 Преводачи за устни и писмени преводи
                 Закупчик
                 Кофражист
                 Специалист по подови замазки
                 Евро-търговец
                 Специалист по логистика
                 Специалист-организатор
                 Специалист по транспортно дело
                 Маркировчик на улични платна
                 Механик - фина механика
                 Работни места за през ваканцията, работа за пенсионери, работа за студенти, временни работни места
                 Плочкаджия, мозайкаджия
                 Специалист по фугиране
                 Монтажник - газови и водни инсталации
                 Хигиенист - почистване на сгради
                 Специалист по скелета
                 Гипсаджия
                 Стъклар
                 Специалист по полагане на релси
                 Търговски представител
                 Домакин (домоуправител) на сграда
                 Монтажник - отоплителни и санитарни инсталации
                 Търговец - недвижими имоти
                 Агент недвижими имоти
                 Механик в промишлеността
                 Инженер - архитектура
                 Инженер - строителство (общо строителство)
                 Инженер - строителство (строителна информатика)
                 Инженер - строителство (строителна физика)
                 Инженер - строителство (минно дело)
                 Инженер - строителство (геотехника)
                 Инженер - строителство (високо строителство)
                 Инженер - строителство (вътрешна архитектура)
                 Инженер - строителство (картография)
                 Инженер - строителство (селскостопанско строителство)
                 Инженер - строителство (изграждане на стоманени и метални конструкции)
                 Инженер - строителство (подземно строителство)
                 Инженер - строителство (геодезия)
                 Инженер - строителство (снабдителна техника)
                 Инженер - строителство (водно стопанство)
                 Инженер - строителство (икономика)
                 Специалист по изграждане на канали
                 Картограф
                 Техник по кадастъра
                 Конструктори
                 Kraftfahrzeugführer, Kraftfahrzeugführerin (Allgemein)
                 Водач на моторни превозни средства (строителни превозни средства)
                 Водач на моторни превозни средства (снабдяване, отвеждане на отпадъците)
                 Мехатроник - автомобили
                 Мехатроник - автомобили (автомобили за превоз на пътници и товари)
                 Вещо лице - автомобили
                 Механик - автомобилен сервиз
                 Обслужване на клиенти - технически сервиз
                 Търговско обслужване на клиенти
                 Складов работник, помощник (довършителни работи в строителството)
                 Складов работник, помощник (строителство)
                 Складов работник, помощник (производство на строителни материали)
                 Складов работник, помощник (високо строителство)
                 Бояджия, лакировчик
                 Бояджия, лакировчик (защита на сгради и антикорозионна защита)
                 Бояджия, лакировчик (реставрационни работи)
                 Оператори на машини и инсталации
                 Зидар
                 Механик - строителни машини
                 Хостеси за панаири и изложения
                 Ръководител монтажи
                 Монтьор
                 Специалист по изграждане на печки и въздушно отопление
                 Консултант по човешки ресурси
                 Специалист по подбор и развитие на персонала
                 Работник - паважи
                 Строителен бригадир
                 Сътрудници за производство
                 Продуктов мениджър
                 Специалист по обзавеждане на помещения
                 Деловодител
                 Вещо лице, експерт
                 Сезонни работници
                 Секретарка
                 Шлосер, заварчик
                 Ковач
                 Специалист по изграждане на комини
                 Коминочистач
                 Заварчик
                 Експерт по взривни работи (минно дело)
                 Пътностроителен работник
                 Специалист по статика
                 Каменоделец
                 Данъчен специалист
                 Мазач
                 Строителен техник
                 Строителен техник (довършителни работи)
                 Строителен техник (строителни работи)
                 Строителен техник (саниране)
                 Строителен техник (високо строителство)
                 Строителен техник (стоманобетонно строителство)
                 Строителен техник (подземно строителство)
                 Техник - минна техника
                 Техник - пробивна техника
                 Техник - каменоделец
                 Техник по геодезия
                 Техник - снабдителни технологии
                 Технически асистент - строителна техника
                 Технически асистент - конструиране
                 Технически чертожник
                 Технически чертожник (отопление, климатична и санитарна техника)
                 Технически чертожник (машиностроене, технически инсталации)
                 Специалист - подземно строителство
                 Строителен мебелен дърводелец
                 Монтажник сухо строителство
                 Продавач/ка
                 Мазач
                 Застрахователен агент
                 Специалист по топло-, студо- и звукоизолации
         Фирми (франчайзинг, сътрудничества, продажби ...)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Учредяване на фирми
                 Франчайзинг
                 Несъстоятелност, оздравяване
                 Инвеститори професионални/частни
                 Концесионер
                 Сътрудничества
                 Работи на ишлеме, подизпълнителство
                 Ликвидация
                 Посредничество между фирми
                 Продажби на фирми
                 Правоприемство на фирмата
                 Продажба на фирми, общо
                 Продажба на фирми (фирмено обзавеждане)
                 Продажба на дялове в търговски дружества
                 Застраховки
                 Представителства, филиали
                 Партньор-дистрибутор
Електроника, електротехника
         Конкурси, търгове (строителни проекти, строителни обекти, списък на работите, реновиране...)
                 Строителен обект
                 Строителен обект
                 Бизнес-сгради
                 Промишлени сгради
                 Списък на работите
                 Обществени сгради
                 Реновиране на жилища и сгради
                 Бюлетин за обществени поръчки
                 Жилищни сгради
         Услуги (услуги на инженерно бюро, поддръжка, рециклиране ...)
                 Работи по събаряне на сгради, строителни работи, земни работи
                 Обслужване - отчетност, калкулации
                 Архитектурни услуги, услуги от инженерно бюро
                 Посредничество на пазара на труда, посредничество за човешки ресурси
                 Консултации, консултинг
                 Образование (обществено, културно, научно подпомагане)
                 Офис услуги
                 Счетоводство, данъчни консултации
                 Обучения
                 Услуги с контейнери
                 Работи по покриви
                 Електронна обработка на информацията, ИТ сервизни услуги
                 Пестене на енергия, икономия на разходи
                 Закупуване, снабдяване, организация
                 Изнасяне на стари вещи, изнасяне на обзавеждането на домакинства
                 Отвеждане на отпадъци, рециклиране, саниране
                 Финансови услуги
                 Работи по поставяне на плочки, работи по поставяне на плочи, работи по изработване на мозайки
                 Повишаване на квалификацията
                 Изпълнение, възлагане на външен изпълнител
                 Градински работи, работи по ландшафта
                 Даване на скелета под наем
                 Стъкларски работи, работи по прозорци, работи по жалузи, работи по врати
                 Администриране на сгради, служби за домакинско обслужване на сгради
                 Работи по отоплителни инсталации, работи по климатична техника, работи по санитарни устройства
                 Работи по дървообработка, строителни дърводелски работи, мебелни дърводелски работи
                 Недвижими имоти - сервиз, недвижими имоти - администрация
                 Информационни служби
                 Вътрешни довършителни работи, работи по изграждане на стълбища
                 Монтажни работи
                 Поддръжка, модернизация
                 Отдел за обслужване на клиентите
                 Логистика, поддържане на складове
                 Бояджийски работи, работи по лакиране, тапетаджийски работи
                 Маркетинг, комуникация
                 Зидарски работи, бетонни работи, работи по замазки, работи по фуги
                 Изграждане на съоръжения за панаири
                 Монтажни работи
                 Спешни звена
                 Работи по паркетни настилки, работи по мокетни настилки
                 Консултации по човешки ресурси
                 Работи по изграждане на канали, работи по изработване на паважи, работи по пътища, пътностроителни работи
                 Планиране, проектиране
                 Проверка и изпитване на продукти, сертифициране на продукти
                 Мазачески работи
                 Работи по обзавеждане на помещения
                 Услуги по почистване, почистване на сгради
                 Ремонти, работилници и сервизи
                 Екпертно дело, експертиза
                 Охранителни услуги, Security Service
                 Други услуги
                 Други занаятчийски услуги
                 Пренасяне, превози
                 Transporte, Kurierdienste
                 Transporte, Sammelgut
                 Фирмена консултация
                 Писмени преводи
                 Посредничество за рекламни площи, за места за реклама
                 Даване на вещи под наем, даване под наем
                 Сервиз по доставка на стоки, куриери
                 Продажбен сервиз
         Недвижими имоти (следващи наематели, продажба на работилници и сервизи, даване под наем на смесени обекти...)
                 Обекти на изложение, примерни проекти
                 Следващ наемател
                 Следващ арендатор
                 Продажба на селски къщи
                 Продажба на селски дворове
                 Продажба на строителен терен
                 Продажба на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Продажба на ваканционни къщи
                 Продажба на ваканционни жилища
                 Продажба на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Продажба на терени и райони за стопанска дейност
                 Продажба на халета, складове, логистични площи
                 Продажба на хотели, заведения, ресторанти
                 Продажба на селски къщи, горски къщи
                 Продажба на смесени обекти
                 Продажба на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Продажба на жилища
                 Даване под наем на селски къщи
                 Даване под наем на селски дворове
                 Даване под наем на строителен терен
                 Даване под наем на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Даване под наем на къщи за почивка
                 Даване под наем на жилища за почивка
                 Даване под наем на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Даване под наем на халета, складове, логистични площи
                 Даване под наем на хотели, заведения, ресторанти
                 Даване под наем на селски къщи, горски къщи
                 Даване под наем на смесени обекти
                 Даване под наем на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Даване под наем на рекламни площи, на места за реклама
                 Даване на жилища под наем
                 Даване под аренда на терени за стопанска дейност
                 Живеене под наем (мебелирани стаи)
                 Принудителни публични продани
         Инвестиционен и капиталов пазар (
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Финансиране
                 Франчайзинг
                 Инвестиране
                 Капиталовложения, вложения на печалби
                 Концесионер
                 Кредити, застраховки
                 Лицензи
         Свободни работни места (електрончици, информатици, монтажници, мехатроници...)
                 Инструктор
                 Обучаем, практикант, стажант
                 Технически ръководител (в строителството)
                 Консултант, работещ извън централния офис на фирмата (напр. във филиал)
                 Консултант, работещ във фирмата
                 Ръководител на предприятие
                 Офис администратор
                 Сътрудници за колцентрове
                 Преводачи за устни и писмени преводи
                 Закупчик
                 Монтажник на електрически инсталации
                 Електромонтажник
                 Специалист по изработване на електрически машини
                 Монтьор - електрически машини
                 Електромеханик (контрол)
                 Електромеханик (сервиз и ремонти)
                 Електрончик (автоматизационна техника)
                 Електрончик (производствена техника)
                 Електрончик (енергийна и сградна техника)
                 Електрончик за сградни и инфраструктурни системи
                 Електрончик (уреди и системи)
                 Електрончик (аеротехнически системи)
                 Електрончик (машинна и задвижваща техника)
                 (Information- und Telekommunikation)
                 Електрончик - енергетика (изграждане на инсталации)
                 Електрончик - енергетика (КИПиА)
                 Електрончик - енергетика (контрол)
                 Евро-търговец
                 Специалист-информатик
                 Специалист-информатик по разработка на приложения
                 Специалист-информатик по системна интеграция
                 Специалист по логистика
                 Специалист-организатор
                 Специалист по транспортно дело
                 Специалист по технически средства за конференции, шоу-програми и пр.
                 Работни места за през ваканцията, работа за пенсионери, работа за студенти, временни работни места
                 Електрончик - летателни апарати
                 Монтажник - газови и водни инсталации
                 Хигиенист - почистване на сгради
                 Търговски представител
                 Домакин (домоуправител) на сграда
                 Търговец - недвижими имоти
                 Агент недвижими имоти
                 Електрончик в промишлеността (уредостроене) - сервиз, ремонт
                 Електрончик в промишлеността (производствена техника) - външен монтаж
                 Електрончик в промишлеността (производствена техника) - контрол
                 Електрончик в промишлеността (производствена техника) - поддръжка
                 Търговец - информатика
                 Специалист по информационна електроника (системна офис-техника)
                 Специалист по информационна електроника (уреди и системи)
                 Инженер - автоматизационна техника
                 Инженер (енергетика)
                 Инженер (енергетика)
                 Инженер (високочестотна техника)
                 Инженер (съобщителна техника)
                 Инженер (роботика)
                 Специалисти по електронни IT-системи (стационарни мрежи)
                 Специалисти по електронни IT-системи (компютърни системи)
                 Специалисти по електронни IT-системи (крайни устройства)
                 Специалисти по електронни IT-системи (радиомрежи)
                 Специалисти по електронни IT-системи (системи за безопасност)
                 Kraftfahrzeugführer, Kraftfahrzeugführerin (Allgemein)
                 Мехатроник - автомобили
                 Търговско обслужване на клиенти
                 Обслужване на клиенти - технически сервиз
                 Складов работник, помощник, комисионер
                 Оператори на машини и инсталации
                 Мехатроник
                 Хостеси за панаири и изложения
                 Монтьор
                 Консултант по човешки ресурси
                 Специалист по подбор и развитие на персонала
                 Продуктов мениджър
                 Деловодител
                 Вещо лице, експерт
                 Секретарка
                 Данъчен специалист
                 Специалист по електронни системи
                 Специалист по информационни системи
                 Технически чертожник
                 Продавач/ка
                 Застрахователен агент
         Фирми (участия в промишлени инсталации, франчайзинг, сътрудничества, правоприемство на фирмата ...)
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Учредяване на фирми
                 Франчайзинг
                 Несъстоятелност, оздравяване
                 Инвеститори професионални/частни
                 Концесионер
                 Сътрудничества
                 Работи на ишлеме, подизпълнителство
                 Ликвидации на фирми
                 Посредничество между фирми
                 Покупка на фирми
                 Правоприемство на фирмата
                 Продажба на фирми, общо
                 Продажба на фирми (фирмено обзавеждане)
                 Продажба на дялове в търговски дружества
                 Застраховки
                 Представителства, филиали
                 Партньор-дистрибутор
Екология и околна среда
         Конкурси, търгове (строителни проекти, строителни обекти, списък на работите, реновиране...)
                 Строителен обект
                 Строителен обект
                 Бизнес-сгради
                 Промишлени сгради
                 Списък на работите
                 Обществени сгради
                 Реновиране на жилища и сгради
                 Бюлетин за обществени поръчки
                 Жилищни сгради
         Услуги (услуги на инженерно бюро, поддръжка, рециклиране ...)
                 Работи по събаряне на сгради, строителни работи, земни работи
                 Обслужване - отчетност, калкулации
                 Алтернативни енергии (биодизел, растително масло)
                 Алтернативни енергии (биогаз, биомаса)
                 Алтернативни енергии (енергия от блокови отоплителни централи)
                 Алтернативни енергии (газ от депа за отпадъци, шлам от пречиствателни инсталации, битови отпадъци)
                 Алтернативни енергии (дъво, слама и др. твърди материали)
                 Алтернативни енергии (фотоволтаика)
                 Алтернативни енергии (използване на дъждовната вода)
                 Алтернативни енергии (соларна енергия)
                 Съставяне на анализи, енергиен паспорт, консултации за подемно-транспортни средства
                 Архитектурни услуги, услуги от инженерно бюро
                 Посредничество на пазара на труда, посредничество за човешки ресурси
                 Консултации, консултинг
                 Образование (обществено, културно, научно подпомагане)
                 Офис услуги
                 Счетоводство, данъчни консултации
                 Обучения
                 Услуги с контейнери
                 Работи по покриви
                 Електронна обработка на информацията, ИТ сервизни услуги
                 Закупуване, снабдяване, организация
                 Пестене на енергия, икономия на разходи
                 Изнасяне на стари вещи, изнасяне на обзавеждането на домакинства
                 Отвеждане на метални отпадъци (алуминий, олово, отливки, мед, стомана, цинк)
                 Отвеждане на строителни отпадъци (минерални отпадъци, продукти със съдържание на катран)
                 Отвеждане на отпадъци, рециклиране, саниране
                 Отвеждане на пластмаси (фолио, кашони, велпапе, стиропор, опаковки)
                 Отвеждане на специални отпадъци (азбестсъдържащи строителни материали, електронни отпадъци, течни материали, отпадъци от сервизи)
                 Възобновяеми енергии (биоенергия)
                 Възобновяеми енергии (земна енергия, геотермия)
                 Възобновяеми енергии (морска енергия, водна енергия)
                 Възобновяеми енергии (слънчева енергия)
                 Възобновяеми енергии (вятърна енергия)
                 Feuchtigkeitsschäden, Schimmelsanierung, Trockenlegearbeiten
                 Финансови услуги
                 Повишаване на квалификацията
                 Проекти за насърчаване, транспортни съоръжения
                 Градински работи, работи по ландшафта
                 Консултации относно сгради и енергия (общо)
                 Консултации относно сгради и енергия (противопожарна защита)
                 Консултации относно сгради и енергия (защита от влага)
                 Консултации относно сгради и енергия (шумозащита, звукозащита)
                 Консултации относно сгради и енергия (защита от студ, защита от топлина)
                 Саниране на сгради
                 Даване на скелета под наем
                 Администриране на сгради, служби за домакинско обслужване на сгради
                 Работи по отоплителни инсталации, работи по климатична техника, работи по санитарни устройства
                 Работи по дървообработка, строителни дърводелски работи, мебелни дърводелски работи
                 Недвижими имоти - сервиз, недвижими имоти - администрация
                 Информационни служби
                 Вътрешни довършителни работи, работи по изграждане на стълбища
                 Поддръжка, модернизация
                 Хладилна техника, климатична техника, топлотехника
                 Отдел за обслужване на клиентите
                 Логистика, поддържане на складове
                 Бояджийски работи, работи по лакиране, тапетаджийски работи
                 Маркетинг, комуникация
                 Зидарски работи, бетонни работи, работи по замазки, работи по фуги
                 Изграждане на съоръжения за панаири
                 Монтажни работи
                 Спешни звена
                 Работи по паркетни настилки, работи по мокетни настилки
                 Консултации по човешки ресурси
                 Планиране, проектиране
                 Проверка и изпитване на продукти, сертифициране на продукти
                 Работи по обзавеждане на помещения
                 Рециклиране на метални отпадъци (алуминий, олово, отливки, мед, стомана, цинк)
                 Рециклиране на строителни отпадъци (минерални отпадъци, продукти със съдържание на катран)
                 Рециклиране на биоотпадъци, отрязана зелена маса, дърво (стари дървета, трева, шума)
                 Рециклиране на пластмаси (фолио, кашони, велпапе, стиропор, опаковки)
                 Рециклиране на специални отпадъци (азбестсъдържащи строителни материали, електронни отпадъци, течни материали, отпадъци от сервизи)
                 Услуги по почистване, почистване на сгради
                 Ремонти, работилници и сервизи
                 Екпертно дело, експертиза
                 Охранителни услуги, Security Service
                 Слънчева енергия, фотоволтаика
                 Други услуги
                 Други занаятчийски услуги
                 Фирмена консултация
                 Писмени преводи
                 Пренасяне, превози
                 Transporte, Kurierdienste
                 Transporte, Sammelgut
                 Даване на вещи под наем, даване под наем
                 Посредничество за рекламни площи, за места за реклама
                 Сервиз по доставка на стоки, куриери
                 Продажбен сервиз
                 Топлоизолация (външни стени, фасади)
                 Топлоизолация (елементи)
                 Топлоизолация (студо-, топлоизолация)
                 Топлоизолация
                 Топлоизолация (композитни системи)
         Недвижими имоти (следващи наематели, продажба на офис-площи, даване под наем на селски и горски къщи...)
                 Обекти на изложение, примерни проекти
                 Енергоспестяващи къщи, пасивни къщи
                 Следващ наемател
                 Следващ арендатор
                 Продажба на селски къщи
                 Продажба на селски дворове
                 Продажба на строителен терен
                 Продажба на замъци, исторически имения, дворци
                 Продажба на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Продажба на имения, вили
                 Продажба на собствени ловни участъци
                 Продажба на ферми, селски имения, хасиенди, ранча
                 Продажба на ваканционни къщи
                 Продажба на ваканционни жилища
                 Продажба на рибарници, на рибни езера
                 Продажба на горски участъци
                 Продажба на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Продажба на терени и райони за стопанска дейност
                 Продажба на терени за голф
                 Продажба на селскостопански дворове
                 Продажба на халета, складове, логистични площи
                 Продажба на хотели, заведения, ресторанти
                 Продажба на селски къщи, горски къщи
                 Продажба на смесени обекти
                 Продажба на мелници
                 Продажба на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Продажба на хиподруми и на съоръжения за езда
                 Продажба на лозя
                 Продажба на жилища
                 Даване под наем на селски къщи
                 Даване под наем на селски дворове
                 Даване под наем на строителен терен
                 Даване под наем на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Даване под наем на имения, вили
                 Даване под наем на къщи за почивка
                 Даване под наем на жилища за почивка
                 Даване под наем на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Даване под наем на селскостопански дворове
                 Даване под наем на халета, складове, логистични площи
                 Даване под наем на хотели, заведения, ресторанти
                 Даване под наем на селски къщи, горски къщи
                 Даване под наем на смесени обекти
                 Даване под наем на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Даване под наем на рекламни площи, на места за реклама
                 Даване на жилища под наем
                 Даване по аренда на замъци, исторически имения, дворци
                 Даване под аренда на покривни площи, стенни площи
                 Даване под аренда на собствени ловни участъци
                 Даване под аренда на ферми, имения, хасиенди, ранча
                 Даване под аренда на рибарници и рибни езера
                 Даване на горски участъци под аренда
                 Даване под аренда на терени за стопанска дейност
                 Даване на голф-игрища под аренда
                 Даване на мелници под аренда
                 Даване под аренда на хиподруми и съоръжения за езда
                 Даване на лозя под аренда
                 Живеене под наем (мебелирани стаи)
                 Принудителни публични продани
         Инвестиционен и капиталов пазар (
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Финансиране
                 Франчайзинг
                 Инвестиране
                 Капиталовложения, вложения на печалби
                 Концесионер
                 Кредити, застраховки
                 Лицензи
         Свободни работни места (геолози, геофизици, инженери, техници по околната среда ...)
                 Експерт по отпадъците
                 Механик на инсталации (възобновяеми енергии)
                 Механик на инсталации (санитарна, отоплителна и климатична техника)
                 Инструктор
                 Обучаем, практикант, стажант
                 Работник - нанасяне на покрития на сгради и обекти
                 Консултант, работещ извън централния офис на фирмата (напр. във филиал)
                 Консултант, работещ във фирмата
                 Ръководител на предприятие
                 Лаборант - биология
                 Пивовар, специалист по производство на малц
                 Счетоводител, специалист по контролинг
                 Офис администратор
                 Сътрудници за колцентрове
                 Работник по покриви
                 Преводачи за устни и писмени преводи
                 Закупчик
                 Евро-търговец
                 Специалист по логистика
                 Специалист-организатор
                 Специалист по транспортно дело
                 Работни места за през ваканцията, работа за пенсионери, работа за студенти, временни работни места
                 Градинар (разсадник)
                 Градинар (градинско и ландшафтно строителство)
                 Градинар (зеленчукови градини)
                 Градинар (овощни градини)
                 Консултант за сгради и енергия (алтернативни енергии)
                 Консултант за сгради и енергия (възобновяеми енергии)
                 Хигиенист - почистване на сгради
                 Географ
                 Геолог
                 Геоеколог
                 Геофизик
                 Експерт по опазване чистотата на водите
                 Търговски представител
                 Домакин (домоуправител) на сграда
                 Експерт по имисионна защита
                 Търговец - недвижими имоти
                 Агент недвижими имоти
                 Инженер (технология на отпадъците)
                 Инженер (селско стопанство)
                 Инженер (биоинженерство)
                 Инженер-химик
                 Инженер (ландшафтна архитектура)
                 Инженер (технология на хранителните стоки)
                 Инженер (фармацевтична техника)
                 Инженер (регионално планиране)
                 Инженер (добив и подготовка на суровини)
                 Инженер (градско и регионално планиране)
                 Инженер (опазване на околната среда)
                 Инженер (екологична техника, лъчезащита)
                 Инженер - строителство (снабдителна техника)
                 Инженер - строителство (водно стопанство)
                 Kraftfahrzeugführer, Kraftfahrzeugführerin (Allgemein)
                 Складов работник, помощник, комисионер
                 Селски стопанин
                 Архитект - селско стопанство
                 Градинар в селското стопанство
                 Оператори на машини и инсталации
                 Хостеси за панаири и изложения
                 Специалист млекопреработка
                 Еко-трофолог
                 Консултант по човешки ресурси
                 Специалист по подбор и развитие на персонала
                 Продуктов мениджър
                 Специалист по рециклиране
                 Деловодител
                 Вещо лице, експерт
                 Секретарка
                 Специалист по градско планиране
                 Данъчен специалист
                 Техник (обработка на отпадъците)
                 Техник (селско стопанство)
                 Техник (химическа техника)
                 Техник (горска техника)
                 Техник (ландшафтна екология)
                 Техник (околна среда, ландшафт)
                 Техник (околна среда, водоснабдяване и канализация)
                 Техник (лозарство и винарски изби)
                 Технически чертожник
                 Одитор - екология
                 Консултант-еколог
                 Химик-еколог
                 Експерт по мениджмънт на околната среда
                 Лаборант по опазване на околната среда
                 Техник по опазване на околната среда
                 Продавач/ка
                 Специалист по планиране на транспорта
                 Застрахователен агент
                 Майстор по изграждане и поддръжка на хидротехнически съоръжения
                 Майстор ВиК
                 Лозар
         Фирми (участия в строителни машини и машини за рециклиране, франчайзинг, представителства...)
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Учредяване на фирми
                 Франчайзинг
                 Несъстоятелност, оздравяване
                 Инвеститори професионални/частни
                 Концесионер
                 Сътрудничества
                 Работи на ишлеме, подизпълнителство
                 Ликвидации на фирми
                 Посредничество между фирми
                 Покупка на фирми
                 Правоприемство на фирмата
                 Продажба на фирми, общо
                 Продажба на фирми (фирмено обзавеждане)
                 Продажба на дялове в търговски дружества
                 Застраховки
                 Представителства, филиали
                 Партньор-дистрибутор
Дърводобивна промишленост
         Конкурси, търгове (строителни проекти, строителни обекти, списък на работите, реновиране...)
                 Строителен обект
                 Строителен обект
                 Бизнес-сгради
                 Промишлени сгради
                 Списък на работите
                 Обществени сгради
                 Реновиране на жилища и сгради
                 Бюлетин за обществени поръчки
                 Жилищни сгради
         Услуги (консултации, дървообработка, мебелно и строително дърводелство, монтажни работи, планиране...)
                 Работи по събаряне на сгради, строителни работи, земни работи
                 Обслужване - отчетност, калкулации
                 Архитектурни услуги, услуги от инженерно бюро
                 Посредничество на пазара на труда, посредничество за човешки ресурси
                 Консултации, консултинг
                 Образование (обществено, културно, научно подпомагане)
                 Офис услуги
                 Счетоводство, данъчни консултации
                 Обучения
                 Услуги с контейнери
                 Работи по покриви
                 Електронна обработка на информацията, ИТ сервизни услуги
                 Пестене на енергия, икономия на разходи
                 Закупуване, снабдяване, организация
                 Изнасяне на стари вещи, изнасяне на обзавеждането на домакинства
                 Отвеждане на отпадъци, рециклиране, саниране
                 Финансови услуги
                 Работи по поставяне на плочки, работи по поставяне на плочи, работи по изработване на мозайки
                 Повишаване на квалификацията
                 Проекти за насърчаване, транспортни съоръжения
                 Изпълнение, възлагане на външен изпълнител
                 Градински работи, работи по ландшафта
                 Даване на скелета под наем
                 Стъкларски работи, работи по прозорци, работи по жалузи, работи по врати
                 Администриране на сгради, служби за домакинско обслужване на сгради
                 Работи по отоплителни инсталации, работи по климатична техника, работи по санитарни устройства
                 Изработване, производство, консултации и продажби на крайни продукти
                 Работи по дървообработка, строителни дърводелски работи, мебелни дърводелски работи
                 Недвижими имоти - сервиз, недвижими имоти - администрация
                 Информационни служби
                 Вътрешни довършителни работи, работи по изграждане на стълбища
                 Поддръжка, модернизация
                 Отдел за обслужване на клиентите
                 Логистика, поддържане на складове
                 Бояджийски работи, работи по лакиране, тапетаджийски работи
                 Маркетинг, комуникация
                 Зидарски работи, бетонни работи, работи по замазки, работи по фуги
                 Изграждане на съоръжения за панаири
                 Монтажни работи
                 Спешни звена
                 Работи по полагане на мокети
                 Консултации по човешки ресурси
                 Работи по изграждане на канали, работи по изработване на паважи, работи по пътища, пътностроителни работи
                 Планиране, проектиране
                 Проверка и изпитване на продукти, сертифициране на продукти
                 Мазачески работи
                 Работи по обзавеждане на помещения
                 Услуги по почистване, почистване на сгради
                 Ремонти, работилници и сервизи
                 Екпертно дело, експертиза
                 Други услуги
                 Други занаятчийски услуги
                 Пренасяне, превози
                 Transporte, Kurierdienste
                 Transporte, Plane / Pritsche
                 Transporte, Sammelgut
                 Transporte, Schwertransporte Tieflader
                 Работи сухо строителство
                 Фирмена консултация
                 Писмени преводи
                 Даване на вещи под наем, даване под наем
                 Посредничество за рекламни площи, за места за реклама
                 Сервиз по доставка на стоки, куриери
                 Продажбен сервиз
         Недвижими имоти (следващи наематели, продажба на производствени площи, даване под наем на халета, складове...)
                 Обекти на изложение, примерни проекти
                 Следващ наемател
                 Следващ арендатор
                 Продажба на селски къщи
                 Продажба на селски дворове
                 Продажба на строителен терен
                 Продажба на замъци, исторически имения, дворци
                 Продажба на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Продажба на имения, вили
                 Продажба на собствени ловни участъци
                 Продажба на ферми, селски имения, хасиенди, ранча
                 Продажба на ваканционни къщи
                 Продажба на ваканционни жилища
                 Продажба на рибарници, на рибни езера
                 Продажба на горски участъци
                 Продажба на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Продажба на терени и райони за стопанска дейност
                 Продажба на терени за голф
                 Продажба на селскостопански дворове
                 Продажба на халета, складове, логистични площи
                 Продажба на хотели, заведения, ресторанти
                 Продажба на селски къщи, горски къщи
                 Продажба на смесени обекти
                 Продажба на мелници
                 Продажба на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Продажба на хиподруми и на съоръжения за езда
                 Продажба на лозя
                 Продажба на жилища
                 Даване под наем на селски къщи
                 Даване под наем на селски дворове
                 Даване под наем на строителен терен
                 Даване под наем на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Даване под наем на имения, вили
                 Даване под наем на къщи за почивка
                 Даване под наем на жилища за почивка
                 Даване под наем на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Даване под наем на селскостопански дворове
                 Даване под наем на халета, складове, логистични площи
                 Даване под наем на хотели, заведения, ресторанти
                 Даване под наем на селски къщи, горски къщи
                 Даване под наем на смесени обекти
                 Даване под наем на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Даване под наем на рекламни площи, на места за реклама
                 Даване на жилища под наем
                 Даване по аренда на замъци, исторически имения, дворци
                 Даване под аренда на собствени ловни участъци
                 Даване под аренда на ферми, имения, хасиенди, ранча
                 Даване под аренда на рибарници и рибни езера
                 Даване на горски участъци под аренда
                 Даване под аренда на терени за стопанска дейност
                 Даване на голф-игрища под аренда
                 Даване на мелници под аренда
                 Даване под аренда на хиподруми и съоръжения за езда
                 Даване на лозя под аренда
                 Живеене под наем (мебелирани стаи)
                 Принудителни публични продани
         Инвестиционен и капиталов пазар (
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Финансиране
                 Франчайзинг
                 Инвестиране
                 Капиталовложения, вложения на печалби
                 Концесионер
                 Кредити, застраховки
                 Лицензи
         Свободни работни места (дърводелци за довършителни строителни работи, специалисти по CAD, механици - дървообработка, паркетчии ...)
                 Дърводелец - довършителни строителни работи
                 Инструктор
                 Обучаем, практикант, стажант
                 Работник - нанасяне на покрития на сгради и обекти
                 Строителен дърводелец
                 Консултант, работещ извън централния офис на фирмата (напр. във филиал)
                 Консултант, работещ във фирмата
                 Фирмен мениджър - строителна и дървообработваща техника
                 Дърводелец в предприятие за мебели
                 Икономист - дървообработка
                 Паркетчия
                 Лодкостроител
                 Бъчвар
                 Дърводелец - сценични мебели
                 Сценичен строителен дърводелец
                 Офис администратор
                 Специалист по изработване на четки, също и четки за рисуване
                 Специалист по CAD в дървообработването
                 Сътрудници за колцентрове
                 Работник по покриви
                 Преводачи за устни и писмени преводи
                 Стругар на дърво
                 Закупчик
                 Специалист по логистика
                 Специалист-организатор
                 Специалист по транспортно дело
                 Работни места за през ваканцията, работа за пенсионери, работа за студенти, временни работни места
                 Монтажник на къщи от готови елементи
                 Специалист по технологично планиране
                 Фурнировчик
                 Консултант по дизайн
                 Търговски представител
                 Домакин (домоуправител) на сграда
                 Помощник (плетени изделия)
                 Помощник (дървообработка и дървопреработване)
                 Помощник (мебелно дърводелство, изработване на уреди за обработка на дърво)
                 Специалист по защита на дървени конструкции и на сгради
                 Механик - дървообработка
                 Майстор на дървени скулптури
                 Механик - дървообработка (строителни елементи, дървени опаковки и рамки)
                 Механик - дървообработка (производство на мебели и вътрешно обзавеждане)
                 Търговец - недвижими имоти
                 Агент недвижими имоти
                 Майстор в промишлеността (дървообработка)
                 Майстор в промишлеността (дървообработваща промишленост)
                 Инженер (довършителни работи, дървени конструкции)
                 Инженер (дървообработка)
                 Конструктори
                 Майстор-кошничар
                 Специалист по изработване на корк
                 Kraftfahrzeugführer, Kraftfahrzeugführerin (Allgemein)
                 Отдел за обслужване на клиентите
                 Складов работник, помощник, комисионер
                 Оператори на машини и инсталации
                 Хостеси за панаири и изложения
                 Специалист по обработка на повърхности (мебелно дърводелство)
                 Паркетчия (реставрационни работи)
                 Консултант по човешки ресурси
                 Продуктов мениджър
                 Специалист по обзавеждане на помещения
                 Специалист по обзавеждане на помещения (реставрационни работи)
                 Реставратор (дървени скулптори)
                 Реставратор (мебели и обекти от дърво)
                 Реставратор (паркетчийство)
                 Реставратор (обзавеждане на помещения)
                 Реставратор (мебелно дърводелство)
                 Реставратор (строително дърводелство)
                 Мехатроник по ролетки и слънцезащита
                 Деловодител
                 Вещо лице, експерт
                 Сезонни работници
                 Секретарка
                 Данъчен специалист
                 Корабен дърводелец
                 Техник - дървообработка
                 Техник - дървообработка (автоматизационна техника)
                 Техник - дървообработка (производствена техника)
                 Техник - дървообработка (дървени конструкции)
                 Техник - дървообработка (мебелиерство и вътрешен интериор)
                 Търговец в сферата на дървообработването
                 Технически чертожник (дървообработваща техника)
                 Мебелен дърводелец
                 Строителен мебелен дърводелец
                 Дърводелец - художествени мебели
                 Мебелен дърводелец (мебели)
                 Мебелен дърводелец (реставрационни работи)
                 Мебелен дърводелец (работилница)
                 Дърводелец по изграждане на стълбища
                 Продавач/ка
                 Застрахователен агент
                 Мебелен дърводелец
         Фирми (участия в площи за стопанска дейност, сътрудничества, филиали...)
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Учредяване на фирми
                 Франчайзинг
                 Несъстоятелност, оздравяване
                 Инвеститори професионални/частни
                 Концесионер
                 Сътрудничества
                 Работи на ишлеме, подизпълнителство
                 Ликвидации на фирми
                 Посредничество между фирми
                 Покупка на фирми
                 Правоприемство на фирмата
                 Продажба на фирми, общо
                 Продажба на фирми (фирмено обзавеждане)
                 Продажба на дялове в търговски дружества
                 Застраховки
                 Представителства, филиали
                 Партньор-дистрибутор
Селско и горско стопанство
         Конкурси, търгове (строителни проекти, строителни обекти, списък на работите, реновиране...)
                 Строителен обект
                 Строителен обект
                 Бизнес-сгради
                 Промишлени сгради
                 Списък на работите
                 Обществени сгради
                 Реновиране на жилища и сгради
                 Бюлетин за обществени поръчки
                 Жилищни сгради
         Услуги (счетоводство, градинарски работи, ландшафтни работи, планиране, проектиране...)
                 Работи по събаряне на сгради, строителни работи, земни работи
                 Обслужване - отчетност, калкулации
                 Архитектурни услуги, услуги от инженерно бюро
                 Посредничество на пазара на труда, посредничество за човешки ресурси
                 Консултации, консултинг
                 Образование (обществено, културно, научно подпомагане)
                 Анализи на почви, изпробване на почви
                 Земна мелиорация, рекултивиране
                 Офис услуги
                 Счетоводство, данъчни консултации
                 Обучения
                 Услуги с контейнери
                 Работи по покриви
                 Електронна обработка на информацията, ИТ сервизни услуги
                 Пестене на енергия, икономия на разходи
                 Закупуване, снабдяване, организация
                 Изнасяне на стари вещи, изнасяне на обзавеждането на домакинства
                 Отвеждане на отпадъци, рециклиране, саниране
                 Финансови услуги
                 Повишаване на квалификацията
                 Горскостопански услуги (дървосекачески работи...)
                 Градински работи, работи по ландшафта
                 Даване на скелета под наем
                 Стъкларски работи, работи по прозорци, работи по жалузи, работи по врати
                 Администриране на сгради, служби за домакинско обслужване на сгради
                 Работи по отоплителни инсталации, работи по климатична техника, работи по санитарни устройства
                 Работи по дървообработка, строителни дърводелски работи, мебелни дърводелски работи
                 Недвижими имоти - сервиз, недвижими имоти - администрация
                 Информационни служби
                 Вътрешни довършителни работи, работи по изграждане на стълбища
                 Поддръжка, модернизация
                 Отдел за обслужване на клиентите
                 Логистика, поддържане на складове
                 Бояджийски работи, работи по лакиране, тапетаджийски работи
                 Маркетинг, комуникация
                 Зидарски работи, бетонни работи, работи по замазки, работи по фуги
                 Организации, предлагащи услуги с машини
                 Изграждане на съоръжения за панаири
                 Монтажни работи
                 Спешни звена
                 Работи по паркетни настилки, работи по мокетни настилки
                 Консултации по човешки ресурси
                 Работи по изграждане на канали, работи по изработване на паважи, работи по пътища, пътностроителни работи
                 Планиране, проектиране
                 Проверка и изпитване на продукти, сертифициране на продукти
                 Мазачески работи
                 Работи по обзавеждане на помещения
                 Услуги по почистване, почистване на сгради
                 Ремонти, работилници и сервизи
                 Екпертно дело, експертиза
                 Охранителни услуги, Security Service
                 Слънчева енергия, фотоволтаика
                 Други услуги
                 Други занаятчийски услуги
                 Пренасяне, превози
                 Transporte, Kurierdienste
                 Transporte, Plane / Pritsche
                 Transporte, Sammelgut
                 Transporte, Schwertransporte Tieflader
                 Работи сухо строителство
                 Фирмена консултация
                 Писмени преводи
                 Даване на вещи под наем, даване под наем
                 Посредничество за рекламни площи, за места за реклама
                 Сервиз по доставка на стоки, куриери
                 Продажбен сервиз
         Недвижими имоти (даване под наем на строителен терен, продажба на селски дворове, даване под аренда на горски имоти...)
                 Обекти на изложение, примерни проекти
                 Следващ наемател
                 Следващ арендатор
                 Продажба на земеделски площи, комасирани земеделски площи
                 Продажба на селски къщи
                 Продажба на селски дворове
                 Продажба на строителен терен
                 Продажба на замъци, исторически имения, дворци
                 Продажба на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Продажба на горски площи
                 Продажба на имения, вили
                 Продажба на собствени ловни участъци
                 Продажба на ферми, селски имения, хасиенди, ранча
                 Продажба на ваканционни къщи
                 Продажба на ваканционни жилища
                 Продажба на рибарници, на рибни езера
                 Продажба на горски участъци
                 Продажба на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Продажба на селски стопанства, животновъдни ферми
                 Продажба на зеленчукови плантации, овощни плантации
                 Продажба на терени и райони за стопанска дейност
                 Продажба на терени за голф
                 Продажба на селскостопански дворове
                 Продажба на халета, складове, логистични площи
                 Продажба на хотели, заведения, ресторанти
                 Продажба на селски къщи, горски къщи
                 Продажба на големи селскостопански предприятия
                 Продажба на фирми, отглеждащи плодове за продажба
                 Продажба на предприятия с млечни животни
                 Продажба на смесени обекти
                 Продажба на мелници
                 Продажба на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Продажба на хиподруми и на съоръжения за езда
                 Продажба на гори
                 Продажба на лозя
                 Продажба на жилища
                 Даване под наем на селски къщи
                 Даване под наем на селски дворове
                 Даване под наем на строителен терен
                 Даване под наем на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Даване под наем на имения, вили
                 Даване под наем на къщи за почивка
                 Даване под наем на жилища за почивка
                 Даване под наем на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Даване под наем на селскостопански дворове
                 Даване под наем на халета, складове, логистични площи
                 Даване под наем на хотели, заведения, ресторанти
                 Даване под наем на селски къщи, горски къщи
                 Даване под наем на смесени обекти
                 Даване под наем на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Даване под наем на рекламни площи, на места за реклама
                 Даване на жилища под наем
                 Даване под аренда на земеделски площи, комасирани земеделски площи
                 Даване под аренда на земеделски площи, на селскостопански и производствени площи
                 Даване по аренда на замъци, исторически имения, дворци
                 Даване под аренда на собствени ловни участъци
                 Даване под аренда на ферми, имения, хасиенди, ранча
                 Даване под аренда на рибарници и рибни езера
                 Даване на горски участъци под аренда
                 Даване под аренда на селски стопанства, животновъдни фeрми
                 Даване под аренда на зеленчукови плантации, овощни плантации
                 Даване под аренда на терени за стопанска дейност
                 Даване на голф-игрища под аренда
                 Даване под аренда на големи селскостопански предприятия
                 Даване под аренда на фирми, отглеждащи плодове за продажба
                 Даване под аренда на предприятия с млечни животни
                 Даване на мелници под аренда
                 Даване под аренда на хиподруми и съоръжения за езда
                 Даване на гори под аренда
                 Даване на лозя под аренда
                 Живеене под наем (мебелирани стаи)
                 Принудителни публични продани
         Инвестиционен и капиталов пазар (
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Финансиране
                 Франчайзинг
                 Инвестиране
                 Капиталовложения, вложения на печалби
                 Концесионер
                 Кредити, застраховки
                 Лицензи
         Свободни работни места (лесничеи, градинари, инженери, селски стопани, техници ...)
                 Инструктор
                 Обучаем, практикант, стажант
                 Консултант, работещ извън централния офис на фирмата (напр. във филиал)
                 Консултант, работещ във фирмата
                 Треньор на коне
                 Пивовар, специалист по производство на малц
                 Офис администратор
                 Сътрудници за колцентрове
                 Работник по покриви
                 Преводачи за устни и писмени преводи
                 Закупчик
                 Помощник за прибиране на реколтата
                 Евро-търговец
                 Специалист по логистика
                 Специалист-организатор
                 Специалист по транспортно дело
                 Работни места за през ваканцията, работа за пенсионери, работа за студенти, временни работни места
                 Специалист по рибно стопанство
                 Флорист
                 Горски мениджър
                 Лесовъд
                 Майстор - горско стопанство
                 Лесничей, ловец
                 Градински архитект, градински мениджър
                 Градинар (разсадник)
                 Градинар (градинско и ландшафтно строителство)
                 Градинар (зеленчукови градини)
                 Градинар (овощни градини)
                 Географ
                 Геолог
                 Експерт по опазване чистотата на водите
                 Домакин (домоуправител) на сграда
                 Търговец - недвижими имоти
                 Агент недвижими имоти
                 Инженер (селско стопанство)
                 Инженер (селско стопанство)
                 Инженер (градинарство)
                 Инженер (геотехника)
                 Инженер (ландшафтна архитектура)
                 Инженер (регионално планиране)
                 Инженер (добив и подготовка на суровини)
                 Инженер (градско и регионално планиране)
                 Инженер - строителство (снабдителна техника)
                 Инженер - строителство (водно стопанство)
                 Инженер (лозарство)
                 Консултант на клиенти - градинарство
                 Kraftfahrzeugführer, Kraftfahrzeugführerin (Allgemein)
                 Складов работник, помощник (флористика)
                 Складов работник, помощник (горско стопанство)
                 Складов работник, помощник (градинарство)
                 Складов работник, помощник (селско стопанство)
                 Складов работник, помощник (лозарство)
                 Специалист по ремонт на селскостопански машини
                 Селски стопанин
                 Архитект - селско стопанство
                 Градинар в селското стопанство
                 Оператори на машини и инсталации
                 Хостеси за панаири и изложения
                 Специалист по подготовка на минерали, специалист по изгаряне на минерали
                 Специалист млекопреработка
                 Еко-трофолог
                 Консултант по човешки ресурси
                 Специалист по подбор и развитие на персонала
                 Коняр
                 Продуктов мениджър
                 Деловодител
                 Вещо лице, експерт
                 Секретарка
                 Помощник-животновъд
                 Данъчен специалист
                 Техник (горска техника)
                 Техник (градинарство)
                 Техник (ландшафтна екология)
                 Техник (околна среда, ландшафт)
                 Техник (околна среда, водоснабдяване и канализация)
                 Технически чертожник
                 Животновъд (грижи за животните)
                 Продавач/ка
                 Специалист по планиране на транспорта
                 Застрахователен агент
                 Майстор по изграждане и поддръжка на хидротехнически съоръжения
                 Майстор ВиК
                 Лозар
                 Мебелен дърводелец
         Фирми (участия в строителни машини, инвеститори, продажби на фирми...)
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Учредяване на фирми
                 Франчайзинг
                 Несъстоятелност, оздравяване
                 Инвеститори професионални/частни
                 Концесионер
                 Сътрудничества
                 Работи на ишлеме, подизпълнителство
                 Ликвидации на фирми
                 Посредничество между фирми
                 Покупка на фирми
                 Правоприемство на фирмата
                 Продажба на фирми, общо
                 Продажба на фирми (фирмено обзавеждане)
                 Продажба на дялове в търговски дружества
                 Застраховки
                 Представителства, филиали
                 Партньор-дистрибутор
Машиностроене и строителство от метал
         Конкурси, търгове (строителни проекти, строителни обекти, списък на работите, реновиране...)
                 Строителен обект
                 Строителен обект
                 Бизнес-сгради
                 Промишлени сгради
                 Списък на работите
                 Обществени сгради
                 Реновиране на жилища и сгради
                 Бюлетин за обществени поръчки
                 Жилищни сгради
         Услуги (отвеждане на отпадъци, монтажни работи, проверка и изпитване на продукти ...)
                 Работи по събаряне на сгради, строителни работи, земни работи
                 Обслужване - отчетност, калкулации
                 Архитектурни услуги, услуги от инженерно бюро
                 Посредничество на пазара на труда, посредничество за човешки ресурси
                 Консултации, консултинг
                 Образование (обществено, културно, научно подпомагане)
                 Офис услуги
                 Счетоводство, данъчни консултации
                 Обучения
                 Услуги с контейнери
                 Работи по покриви
                 Електронна обработка на информацията, ИТ сервизни услуги
                 Закупуване, снабдяване, организация
                 Пестене на енергия, икономия на разходи
                 Изнасяне на стари вещи, изнасяне на обзавеждането на домакинства
                 Отвеждане на отпадъци, рециклиране, саниране
                 Финансови услуги
                 Повишаване на квалификацията
                 Проекти за насърчаване, транспортни съоръжения
                 Градински работи, работи по ландшафта
                 Даване на скелета под наем
                 Администриране на сгради, служби за домакинско обслужване на сгради
                 Работи по отоплителни инсталации, работи по климатична техника, работи по санитарни устройства
                 Работи по дървообработка, строителни дърводелски работи, мебелни дърводелски работи
                 Недвижими имоти - сервиз, недвижими имоти - администрация
                 Информационни служби
                 Вътрешни довършителни работи, работи по изграждане на стълбища
                 Поддръжка, модернизация
                 Отдел за обслужване на клиентите
                 Логистика, поддържане на складове
                 Бояджийски работи, работи по лакиране, тапетаджийски работи
                 Маркетинг, комуникация
                 Зидарски работи, бетонни работи, работи по замазки, работи по фуги
                 Изграждане на съоръжения за панаири
                 Отвеждане на метали, отвеждане на метални отпадъци
                 Монтажни работи
                 Спешни звена
                 Работи по паркетни настилки, работи по мокетни настилки
                 Консултации по човешки ресурси
                 Планиране, проектиране
                 Проверка и изпитване на продукти, сертифициране на продукти
                 Работи по обзавеждане на помещения
                 Услуги по почистване, почистване на сгради
                 Ремонти, работилници и сервизи
                 Екпертно дело, експертиза
                 Охранителни услуги, Security Service
                 Други услуги
                 Други занаятчийски услуги
                 Шлосерски работи
                 Заваръчни работи
                 Струйни работи
                 Пренасяне, превози
                 Transporte, Kurierdienste
                 Transporte, Plane / Pritsche
                 Transporte, Sammelgut
                 Transporte, Schwertransporte Tieflader
                 Фирмена консултация
                 Писмени преводи
                 Даване на вещи под наем, даване под наем
                 Посредничество за рекламни площи, за места за реклама
                 Сервиз по доставка на стоки, куриери
                 Продажбен сервиз
         Недвижими имоти (продажба на офис-площи и райони за стопанска дейност, даване под наем на производствени площи...)
                 Обекти на изложение, примерни проекти
                 Следващ наемател
                 Следващ арендатор
                 Продажба на селски къщи
                 Продажба на селски дворове
                 Продажба на строителен терен
                 Продажба на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Продажба на ваканционни къщи
                 Продажба на ваканционни жилища
                 Продажба на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Продажба на терени и райони за стопанска дейност
                 Продажба на халета, складове, логистични площи
                 Продажба на хотели, заведения, ресторанти
                 Продажба на селски къщи, горски къщи
                 Продажба на смесени обекти
                 Продажба на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Продажба на жилища
                 Даване под наем на селски къщи
                 Даване под наем на селски дворове
                 Даване под наем на строителен терен
                 Даване под наем на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Даване под наем на къщи за почивка
                 Даване под наем на жилища за почивка
                 Даване под наем на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Даване под наем на халета, складове, логистични площи
                 Даване под наем на хотели, заведения, ресторанти
                 Даване под наем на селски къщи, горски къщи
                 Даване под наем на смесени обекти
                 Даване под наем на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Даване под наем на рекламни площи, на места за реклама
                 Даване на жилища под наем
                 Даване под аренда на терени за стопанска дейност
                 Живеене под наем (мебелирани стаи)
                 Принудителни публични продани
         Инвестиционен и капиталов пазар (
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Финансиране
                 Франчайзинг
                 Инвестиране
                 Капиталовложения, вложения на печалби
                 Концесионер
                 Кредити, застраховки
                 Лицензи
         Свободни работни места (инженери, монтажници, механици, специалисти по метални конструкции...)
                 Механик на инсталации
                 Механик на инсталации (технически апарати)
                 Механик на инсталации (санитарна, отоплителна и климатична техника)
                 Механик на инсталации (заваръчна техника)
                 Механик на инсталации (снабдителни технологии)
                 Инструктор
                 Обучаем, практикант, стажант
                 Специалист по съдове и апарати за различни технологии
                 Консултант, работещ извън централния офис на фирмата (напр. във филиал)
                 Консултант, работещ във фирмата
                 Минен механик
                 Ръководител на предприятие
                 Специалист по изработване на консервни кутии
                 Офис администратор
                 Сътрудници за колцентрове
                 Механик на хирургическо оборудване
                 Работник по покриви
                 Преводачи за устни и писмени преводи
                 Стругар
                 Закупчик
                 Евро-търговец
                 Специалист по логистика
                 Специалист-организатор
                 Специалист по транспортно дело
                 Тенекеджия
                 Механик - фина механика
                 Механик - точно уредостроене
                 Работни места за през ваканцията, работа за пенсионери, работа за студенти, временни работни места
                 Механик - технологии
                 Механик - летателни апарати
                 Механик - летателни апарати (технология)
                 Механик - летателни апарати (техническа поддръжка)
                 Механик - летателни апарати (витломоторна група)
                 Фрезист
                 Галванизатор
                 Монтажник - газови и водни инсталации
                 Механик в леярна
                 Специалист по полагане на релси
                 Златар
                 Гравьор
                 Търговски представител
                 Домакин (домоуправител) на сграда
                 Търговец - недвижими имоти
                 Агент недвижими имоти
                 Механик в промишлеността
                 Механик в промишлеността (производствена техника)
                 Механик в промишлеността (общо и точно уредостроене)
                 Механик в промишлеността (машинна техника)
                 Механик в промишлеността (производствена техника)
                 Инженер (общ профил)
                 Инженер (изграждане на инсталации)
                 Инженер (автомобилна техника)
                 Инженер (точно уредостроене)
                 Инженер (подемно-транспортна техника)
                 Инженер (климатична техника)
                 Инженер (въздухоплпавателна и космическа техника)
                 Инженер (машиностроителна информатика)
                 Инженер (мехатроника)
                 Инженер (корабна техника)
                 Инженер (заваръчна техника)
                 Инженер (материалознание)
                 Инженер - строителство (снабдителна техника)
                 Специалист - производство на каросерии и превозни средства
                 Специалист по изграждане на хладилни инсталации
                 Тенекеджия
                 Конструктор CAD
                 Механик на конструкции
                 Механик на конструкции (технически съоръжения)
                 Механик на конструкции (строителни конструкции от фина ламарина)
                 Механик на конструкции (заваръчна техника)
                 Kraftfahrzeugführer, Kraftfahrzeugführerin (Allgemein)
                 Мехатроник - автомобили
                 Механик - автомобилен сервиз
                 Ковач на медни изделия
                 Складов работник, помощник, комисионер
                 Работник - запояване
                 Оператори на машини и инсталации
                 Механик - машиностроене
                 Специалист по сглобяване на машини
                 Механик - селскостопански и строителни машини
                 Мехатроник
                 Хостеси за панаири и изложения
                 Специалист по изработване на метални конструкции
                 Специалист по изработване на метални конструкции (инсталации и подемно-транспортна техника)
                 Специалист по изработване на метални конструкции (в строителството)
                 Дизайн на метали (селскостопанска техника)
                 Специалист по изработване на метални конструкции (производство на метални изделия)
                 Специалист по изработване на метални конструкции (производство на транспортни средства за превоз на хора и товари)
                 Специалист по изработка на предмети от метал
                 Шлифовчик на метали
                 Леяр на метали и камбани
                 Специалист по нанасяне на повърхностни покрития
                 Консултант по човешки ресурси
                 Специалист по подбор и развитие на персонала
                 Специалист по изграждане на тръбопроводи
                 Деловодител
                 Вещо лице, експерт
                 Секретарка
                 Каменоделец
                 Данъчен специалист
                 Шлифовчик
                 Ковач
                 Заварчик
                 Дизайнер на технически продукти
                 Технически чертожник
                 Работник - подготовка на детайли
                 Механик технологични съоръжения (нанасяне на покрития)
                 Механик технологични съоръжения (металургия и отливане на заготовки)
                 Продавач/ка
                 Механик опаковки
                 Застрахователен агент
                 Механик на металорежещи и металообработващи машини
                 Монтьор на инсталации за централно отопление и за вентилация
                 Механик металорежещи машини
                 Механик металорежещи машини (стругове)
                 Механик металорежещи машини (фрезмашини)
                 Механик на велосипеди и мотоциклети
         Фирми (участия в логистични фирми, инвеститори, сътрудничества...)
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Учредяване на фирми
                 Франчайзинг
                 Несъстоятелност, оздравяване
                 Инвеститори професионални/частни
                 Концесионер
                 Сътрудничества
                 Работи на ишлеме, подизпълнителство
                 Ликвидации на фирми
                 Посредничество между фирми
                 Покупка на фирми
                 Правоприемство на фирмата
                 Продажба на фирми, общо
                 Продажба на фирми (фирмено обзавеждане)
                 Продажба на дялове в търговски дружества
                 Застраховки
                 Представителства, филиали
                 Партньор-дистрибутор
Други
         Конкурси, търгове (строителни проекти, строителни обекти, списък на работите, реновиране...)
                 Строителен обект
                 Строителен обект
                 Бизнес-сгради
                 Промишлени сгради
                 Списък на работите
                 Обществени сгради
                 Реновиране на жилища и сгради
                 Бюлетин за обществени поръчки
                 Жилищни сгради
         Услуги (офис-услуги, администриране на сгради, обслужване на клиенти, обучения, преводи...)
                 Работи по събаряне на сгради, строителни работи, земни работи
                 Обслужване - отчетност, калкулации
                 Архитектурни услуги, услуги от инженерно бюро
                 Посредничество на пазара на труда, посредничество за човешки ресурси
                 Консултации, консултинг
                 Образование (обществено, културно, научно подпомагане)
                 Офис услуги
                 Счетоводство, данъчни консултации
                 Обучения
                 Услуги с контейнери
                 Работи по покриви
                 Електронна обработка на информацията, ИТ сервизни услуги
                 Закупуване, снабдяване, организация
                 Пестене на енергия, икономия на разходи
                 Изнасяне на стари вещи, изнасяне на обзавеждането на домакинства
                 Отвеждане на отпадъци, рециклиране, саниране
                 Финансови услуги
                 Работи по поставяне на плочки, работи по поставяне на плочи, работи по изработване на мозайки
                 Повишаване на квалификацията
                 Изпълнение, възлагане на външен изпълнител
                 Градински работи, работи по ландшафта
                 Даване на скелета под наем
                 Стъкларски работи, работи по прозорци, работи по жалузи, работи по врати
                 Администриране на сгради, служби за домакинско обслужване на сгради
                 Работи по отоплителни инсталации, работи по климатична техника, работи по санитарни устройства
                 Работи по дървообработка, строителни дърводелски работи, мебелни дърводелски работи
                 Недвижими имоти - сервиз, недвижими имоти - администрация
                 Информационни служби
                 Вътрешни довършителни работи, работи по изграждане на стълбища
                 Поддръжка, модернизация
                 Отдел за обслужване на клиентите
                 Логистика, поддържане на складове
                 Бояджийски работи, работи по лакиране, тапетаджийски работи
                 Маркетинг, комуникация
                 Зидарски работи, бетонни работи, работи по замазки, работи по фуги
                 Изграждане на съоръжения за панаири
                 Монтажни работи
                 Спешни звена
                 Работи по паркетни настилки, работи по мокетни настилки
                 Консултации по човешки ресурси
                 Работи по изграждане на канали, работи по изработване на паважи, работи по пътища, пътностроителни работи
                 Планиране, проектиране
                 Проверка и изпитване на продукти, сертифициране на продукти
                 Мазачески работи
                 Работи по обзавеждане на помещения
                 Услуги по почистване, почистване на сгради
                 Ремонти, работилници и сервизи
                 Екпертно дело, експертиза
                 Охранителни услуги, Security Service
                 Други услуги
                 Други занаятчийски услуги
                 Пренасяне, превози
                 Transporte, Kurierdienste
                 Transporte, Sammelgut
                 Фирмена консултация
                 Писмени преводи
                 Даване на вещи под наем, даване под наем
                 Посредничество за рекламни площи, за места за реклама
                 Сервиз по доставка на стоки, куриери
                 Продажбен сервиз
         Недвижими имоти (следващи наематели, продажба на ваканционни жилища, даване под наем на вилни частни имоти ...)
                 Обекти на изложение, примерни проекти
                 Следващ наемател
                 Следващ арендатор
                 Продажба на селски къщи
                 Продажба на селски дворове
                 Продажба на строителен терен
                 Продажба на замъци, исторически имения, дворци
                 Продажба на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Продажба на имения, вили
                 Продажба на собствени ловни участъци
                 Продажба на ферми, селски имения, хасиенди, ранча
                 Продажба на ваканционни къщи
                 Продажба на ваканционни жилища
                 Продажба на рибарници, на рибни езера
                 Продажба на горски участъци
                 Продажба на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Продажба на терени и райони за стопанска дейност
                 Продажба на терени за голф
                 Продажба на селскостопански дворове
                 Продажба на халета, складове, логистични площи
                 Продажба на хотели, заведения, ресторанти
                 Продажба на селски къщи, горски къщи
                 Продажба на смесени обекти
                 Продажба на мелници
                 Продажба на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Продажба на хиподруми и на съоръжения за езда
                 Продажба на лозя
                 Продажба на жилища
                 Даване под наем на селски къщи
                 Даване под наем на селски дворове
                 Даване под наем на строителен терен
                 Даване под наем на офис-площи, офис-сгради, площи в магазини, помещения за практики
                 Даване под наем на имения, вили
                 Даване под наем на къщи за почивка
                 Даване под наем на жилища за почивка
                 Даване под наем на терени за прекарване на свободното време, на частни терени
                 Даване под наем на селскостопански дворове
                 Даване под наем на халета, складове, логистични площи
                 Даване под наем на хотели, заведения, ресторанти
                 Даване под наем на селски къщи, горски къщи
                 Даване под наем на смесени обекти
                 Даване под наем на производствени площи, на работилници и сервизи
                 Даване под наем на рекламни площи, на места за реклама
                 Даване на жилища под наем
                 Даване по аренда на замъци, исторически имения, дворци
                 Даване под аренда на собствени ловни участъци
                 Даване под аренда на ферми, имения, хасиенди, ранча
                 Даване под аренда на рибарници и рибни езера
                 Даване на горски участъци под аренда
                 Даване под аренда на терени за стопанска дейност
                 Даване на голф-игрища под аренда
                 Даване на мелници под аренда
                 Даване под аренда на хиподруми и съоръжения за езда
                 Даване на лозя под аренда
                 Живеене под наем (мебелирани стаи)
                 Принудителни публични продани
         Инвестиционен и капиталов пазар (
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (промишлени инсталации, промишлени машини)
                 Финансови услуги
                 Франчайзинг
                 Инвестиране
                 Капиталовложения, вложения на печалби
                 Концесионер
                 Кредити, застраховки
                 Лицензи
         Свободни работни места (общи професии...)
                 Общи професии
         Фирми (учредяване, сътрудничества, застраховки ...)
                 Участия, общо
                 Участия (строителни машини, машини за рециклиране)
                 Участия (всички фирми за услуги)
                 Участия (енергетика, климат, екология, околна среда)
                 Участия (предприятия за отвеждане на отпадъци, логистични предприятия)
                 Участия (самолети, кораби)
                 Участия (съоръжения за свободното време, голф-игрища, хиподруми, спортни съоръжения)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Участия (недвижими имоти, бизнес-площи, бизнес-терени)
                 Учредяване на фирми
                 Франчайзинг
                 Несъстоятелност, оздравяване
                 Инвеститори професионални/частни
                 Концесионер
                 Сътрудничества
                 Работи на ишлеме, подизпълнителство
                 Ликвидации на фирми
                 Посредничество между фирми
                 Покупка на фирми
                 Правоприемство на фирмата
                 Продажба на фирми, общо
                 Продажба на фирми (фирмено обзавеждане)
                 Продажба на дялове в търговски дружества
                 Застраховки
                 Представителства, филиали
                 Партньор-дистрибутор

Международен портал за бизнес обяви + бизнес контакти | строителство, дървопреработвателна промишленост, селско и горско стопанство, екология/ околна среда

Оферти and Заявки | Обяви по браншове| Пазар на обяви, малки обяви
Конкурси и търгове, услуги, сътрудничества, предложения за свободни работни места, предложения за работа, работа, свободни работни места, недвижими имоти